Endret: 24 okt 2016     Opprettet: 9 jan 2016

Vannlekkasje i nr 15

Styret ber alle andelseiere om å sjekke egen leilighet for lekkasje.

Som flere kanskje er kjent med, oppsto det vannlekkasjer inn i et par av leilighetene i nr 15 umiddelbart før jul. Veidekke kommer om få dager for å utbedre dette.

Vannlekkasjene har oppstått ved at vann utenfra (rundt terrassene) trenger inn over og langs enkelte vinduer. Vi oppfordrar derfor alle sameiere om å melde fra om det har vært noen (også før 5 års fristen utløp), eller er antydning til lekkasje i egen leilighet. I tilfellet, vær vennlig å melde fra til undertegnede snarest.

For styret

Per Kristian Moe mobil: 918 41 857 epost: perkmoe@online.no