18 feb 2019

Ordinært årsmøte 2019

Åstad Panorama Boligsameie vil avholde ordinært årsmøte Torsdag 21. Mars 2019 kl 18:00. Formell innkalling med videre informasjon vil bli tilsendt per post i forkant av møtet. 

-Hilsen Styret