21 jan 2019

Parkeringen i Vestre Åstadvei

Påminnelse om å følge retningslinjene (/?nid=16218) utarbeidet for parkering i Vestre Åstadvei. Det har blitt observert at flere biler står parkert der over lengre tid, og at hengere er langtidsparkert på denne parkeringen. Vi minner derfor om følgende punkter i retningslinjene:

  • Hovedintensjonen med parkeringsområdet i Vestre Åstadvei er for gjester til beboerne i de 3 ovennevnte sameiene.
  • Langtidsparkering av hengere etc. tillates ikke. Hengere ol. skal parkeres så langt som mulig ned mot Åstadryggen for å lette måking/strøing.

Hvis det videre blir observert brudd på retningslinjene vil bilen eller hengeren det gjelder bli vurdert tauet bort for eiers egen regning og risiko. 

- Styret