Avfalls-sortering

Asker kommune avfalls-sortering innebærer at alle må ha et separat spann til komposterbart avfall i kjøkkenbenken. Det er satt inn tre egne containere i avfallsbua til dette formål. I tillegg har vi kildesortering av papir, plast, glass/metall og restavfall.

Vi ber om at alle lojalt følger de regler som gjelder for behandling av vårt avfall, og sorterer papir, plast og restavfall hver for seg, samt unnlater å sette fra seg avfall som egentlig skulle ha vært fraktet til kommunal avfallsplass