Brann

Branninstruks

Brann varsles med kraftige signaler, som høres godt i alle leiligheter. Samtidig settes alle oppganger under trykk fra vifter øverst. Hensikten er at evt. brann skal holdes inne i den leiligheten hvor det brenner. Alle kan derfor benytte oppgangene når man forlater leilighetene.Derfor skal også alle dørene i oppgangene være lukket til en hver tid. Alle har en brannslange i leiligheten, og man skal selvsagt først forsøke å slukke selv.

Det er to brannvarslere (detektorer) i hver leilighet. Én er lokal, og henger i nærheten av kjøkkenet. Derfor er det den som slår ut først hvis det er stekeos el. lign. som er på ferde. Husk å skifte batteri hvert år!

Den andre detektoren er koblet til den felles brannvarslingssentralen i nr 15. Der kan man lese av hvilken detektor som har gitt utslag.

Sentralen står i direkte kontakt med Asker og Bærum brannvesen. Det er imidlertid lagt inn en tidsforsinkelse på 3 minutter før signalet videreføres til brannvesenet. Dermed kan vi, hvis vi raskt oppdager at det er en feilvarsling, rekke å annullere varselet før det sendes brannvesenet, og følgelig hindre unødig utrykning.

Tidsforsinkelsen gjelder ikke hvis varselet kommer fra flere detektorer.

Tidsforsinkelsen gjelder heller ikke hvis signalet kommer fra en av de røde varslerne som befinner seg ved utgangsdørene fra husene og ved dørene i garasjen (”knus glasset- varslerne”). Da går signalet umiddelbart til brannvesenet.

Når brannvesenet kommer

Når brannvesenet ankommer, ønsker de å vite hvor det er gitt utslag på brann. Dette leses av på tavlen i nr. 15. Her er det hengt opp en vest, samt en instruks om hva den første som kommer til tavlen skal gjøre når alarmen går: Ta på vest, registrere hvor det er gitt utslag på brann, møt brannvesenet ved ankomst og videreformidle dette. Det vil spare brannvesenet for mye verdifull tid!!

I en spesiell safe plassert utenfor nr. 15 vil brannvesenet få adgang til en generalnøkkel som gir adgang til alle leiligheter.

Det er derfor helt nødvendig at alle som installerer ekstralås på sin ytterdør holder seg til det låssystemet som vi har her på Åstad Panorama. Man skal derfor kontakte Asker og Bærum brannvesen i denne sammenheng. Å unnlate å gjøre dette, kan medføre at brannvesenet må bryte opp døren. Noe som kan sette de øvrige leilighetene i fare ved unødig tidsforsinkelse.

Feilmelding

Styret har fått opplæring i nullstilling av anlegget i forbindelse med feilmelding.

Krav til utstyr / ansvar

I henhold til forskriftene skal det være installert røykvarsler og brannslokningsapparat eller brannslange i alle leilighetene. Eier/beboer har ansvaret for at utstyret er tilstede og fungerer. Dersom utstyret er defekt, meldes dette til styret. Alle leiligheter er direkte tilknyttet Asker og Bærum brannvesen.

Brannøvelse

Det skal avholdes årlig brannøvelse og testing av anlegget.