Bruk av fellesrommene mellom blokkene

Sameiet disponerer to store fellesrom mellom blokkene. Rommene er tørre, og godt egnet for lagring.

Her kan sameier lagre vinter / sommerdekk, terrassemøbler (om vinteren) og sykler.

Rommene benyttes også av Styret til lagring av bord, griller, verktøy m.m.

Benytter du dette rommet til lagring, gjør du det på eget ansvar. Eventuell skade eller tap ved tyveri er derfor Styret uvedkommende. Husk å forsikre eiendelene, og vær nøye med å holde rommet låst til enhver tid.