Ditt ansvar

Avlesing av gassmåler og kontroll av peis.

Bruker du gass til varme eller grilling? Kontroll av peisen og avlesing av forbruk er prinsippielt ditt ansvar, men styret har på vegne av beboerne inngått en avtale med Økoenergi A/S, som utfører dette arbeidet. Den enkelte peiseier betaler for denne kontrollen. (kr 500,-) Beløpet legges inn i den årlige avregningen.

Rensing av kjøkkenvifte og lufteventiler

Viktig å vaske/rense filtre både i kjøkkenvifte og lufteventiler jevlig. Tette filtre medfører dårlig inneklima, og kan gi høy luftfuktighet med fare for kuldebroer og kondens i skulte konstruksjoner, noe som igjen kan medføre fuktskader. Lufteventilene skal ikke stenges om vinteren. Tips: For godt avtrekk under matlaging; sett på kjøkkenvifte samtidig som du åpner et vindu på gløtt.

Rensing av sluk og vannlåser-

Sluk på bad bør renses to ganger i året. Sluket på terrassen bør renses vår og høst. Vannlåser bør sjekkes og renses jevnlig, og minst en gang årlig. Husk at manglende vedlikehold av sluk og vannlåser medfører dårlig lukt.

Siler i blandebatterier.

Tidligere var det mye humus i vannet, noe som førte til tilstopping av siler, og redusert trykk. Blir trykket dårlig,  anbefales det å rense silene som er inne i blandebatteriet. 

Er dette arbeid som du ønsker hjelp til, kan du kontakte vår vaktmester. Han tar mindre jobber mot betaling.

Brann

1. Batteri i den ene røykvarsleren bør sjekkes jevnlig, og byttes en gang pr år. (Brannalarmen som er tilkoplet Asker og Bærum brannvesen tilføres strøm sentralt, så det er ikke noe batteri som må skiftes, men ved oppussing/mye støv må denne dekkes til for å unngå unødig alarm). Det anbefales i tillegg å montere røykdetektor på soveværelsene.

2. Sjekk at du vet hvordan brannslangen på kjøkkenet skal brukes.

3. Vurder å ha et pulverapparat på hovedsoverommet. Brenner det på kjøkkenet kan det være vanskelig å nå brannslangen. Brann varsles automatisk til Asker og Bærum brannvesen.

Første regel er likevel: kom dere ut. Rømningsveien er trapperommet, som automatisk blir satt under overtrykk. Viduene i trappeoppgangen må alltid holdes lukket. Dette fordi trykkviftene på taket skal etablere et overtrykk, og sikre trappeoppgangen som rømningsvei ved brann. Åpnes vinduene oppnås ikke det nødvendige overtrykket. Det må aldri plasseres brennbart materiale i trappeoppgangen. (som f eks. kunstige blomster,dekorasjoner, møbler m.m.)

El-anlegg

1. Slå av kaffetrakter/kokeplater etter bruk.

2. Rengjør filter på kjøkkenventilator ved behov, minimum en gang pr år.

3. Ikke bruk for mange skjøteledninger. Disse bør være jordet.

4. Sjekk om det er løse stikk-kontakter, brytere/utstyr.

5. Bruk ikke for høy wattstyrke på lyspærer.

6. Blinkende lysrør må skiftes.

7. Barnesikre stikk-kontakter.

8. Slå av TV/PC med avkappen om natten.

Annet

1. Alle i husstanden bør vite hvor stoppekran for vann er.

2. Sjekk at stoppekranen virkelig stenger vannet.

3. Sluk og vannlås bør renses hvert år.

4. Sjekk at avløpsslange til oppvaskmaskin er forsvarlig festet.

Er du i tvil om du klarer alt dette, ta kontakt med styret.

Utleie.

Eier er som utleier ansvarlig for at leietager setter seg godt inn i alle regler som gjelder i sameiet, spesielt gjelder dette vedtekter, husordensregler, parkering og kildesortering.