Gass

Alle beboere har tilgang til gass hos oss, og 18 har installert gasspeis. Firmaet Skarra A/S har installert samtlige peiser.

Alle gassinstallasjoner, ute og inne kontrolleres hvert år. Det skrives en rapport, og eventuelle feil eller mangler utbedres. Arbeidet utføres av Økoenergi A/S.

Hvert femte år foretar et akkreditert selskap en samlet gjennomgang av gassanlegget. På denne måten får vi også en kontroll av arbeidet som er utført av det selskapet som foretar den årlig kontrollen. Hos oss er det firmaet AGA A/S som foretar denne overordnede kvalitetskontrollen.

De som har gasspeis innbetaler et akonto-beløp hver mnd. og mottar en avregning en gang i året.

Alle som har installert gasspeis er svært fornøyd med løsningen. Dersom du ikke har peis, men vurderer å skaffe deg en, må styret varsles. Installasjonen må foretas av godkjent installatør, f eks Skarra A/S.