Heiser

Heisavtale med servicefirmaet KONE.

Styret har tegnet vedlikeholdsavtale med servicefirmaet KONE. Avtalen innebærer at firmaet foretar to årlige ettersyn, og i tillegg selvfølgelig foretar alle feilreparasjoner. Hvert annet år blir dessuten heisene kontrollert av Norsk Heiskontroll. Neste kontroll er høsten 2018.