Innglassing - solskjerming - flislegging av altan

Lunt og godt på terrassen

Innglassingsprosjektet er avsluttet, og mange beboere har foretatt innglassing på terrassen. Erfaringene så langt er svært bra. Firmaet Sagstuen har utført et godt arbeid, og svært få har hatt noe å klage på. Ting som har blitt påpekt har Sagstuen rettet på umiddelbart.

Dersom du vurderer innglassing, må du søke om tillatelsen fra kommunen. Alle som glasser inn må betale kr 1.000 til sameiet. Beløpet vil dekke deler av kostnader som oppstod i prosjektet, bl.a. arkitekthonorar og kommunale avgifter.

Regler knyttet til innglassing, flislegging og solskjerming på Åstad Panorama

Forutsetninger:

- All innglassing må skje med klart glass.

- Alt tak må legges med klart glass. (4. etasje)

- Standardmål for fliser på terrassen er ifølge Veidekke10x10 cm.

- All solskjerming må skje med godkjente farge(r) på solskjermende enheter.

- Alle aktuelle leverandører må til enhver tid være godkjent av styret.

- Styret har rett til å inngå rammeavtaler med en eller flere leverandører.

- Styret har valgt firmaet Sagstuen som leverandør av innglassingssystemer, og firmaet Scandic Markiser AS, som leverandør av solskjerming.

Aktuelle innglassingsleverandører har noe ulike løsninger. (f eks. foldeglass, skyveglass, løfteglass m.m.) Det samme gjelder leverandører av solskjermingssystemer (f eks. persienner, markiser, levegger m.m.) og flislegging av altan.

Prinsipielt skal den enkelte andelseier kunne velge fritt blant godkjente leverandører, men kopi av innhentet tilbud / løsningsforslag må sendes til styret for godkjenning før kontrakt signeres og arbeidet påbegynnes. Dette gjelder:

- Innglassing

- Solskjering

- Flislegging av altan

Montering av glasstak (gjelder andelseiere i fjerde etasje) må tilfredsstille definerte og beskrevne krav til eventuelle bygningsmessige endringer, fall på tak, snøfanger, takrenner m.m. Innglassing medfører økt vannmengde ved regnvær for naboen under. Det er derfor viktig å sørge for at vannet ledes til eget sluk.

Flislegging av altan må gjøres fagmessig korrekt for å unngå at det skapes "lommer" for vann i overgangen mellom gulv og vegg med påfølgende risiko for vanninntrening. Dette har vært et problem i enkelte leiligheter. Gassrør må ikke "mures" inne og avstand mellom veggpanel og fliser bør være min 2 cm for å unngå råte. 

 

Styret har kun rett til å avslå søknaden dersom helt spesielle forhold tilsier dette.

Den enkelte andelseier som ønsker innglassing, er selv ansvarlig for å innhente samtykke fra styret. Andelseiere som foretar innglassing skal betale et gebyr på kr. 1000 til sameiet. Kommunens godkjenning av innglassingsløsninger utløp i 2013. Etter denne dato må ny søknad sendes Asker kommune. Slik søknad om godkjenning er da andelseiers ansvar.

Følgende farger er valgt:

Alt metall og innkapsling: Hvit Aluminium RAL farge 9006.

Duk: Offwhite farge 15/75.

For anskaffelse av markise praktiseres ikke kommunen godkjennelse på samme måte som for innglassing. Andelseiere kan derfor montere markise så snart styret har godkjent løsningen og valg av leverandør.