Nøkler

Nøkler må bestilles skriftlig på epost til Ellen.Christina.Hveding@obos.no eller pr brev. 

Oppgi seksjonsnummer 5828 og nøkkelnummer.

Ved brann må brannmannskaper ha tilgang til alle leiligheter med generalnøkkel.

Det er derfor ikke tillat å skifte lås og / eller montere ekstralås i inngangsdøren.