Endret: 7 feb 2018     Opprettet: 6 nov 2016

Om sameiets forsikringsavtale

Styret inngikk en avtale med Nemi Forsikring 5.12.2016.  Avtalen omfatter sameiets totale bygningsmasse. Forsikringen dekker bl.a. skader ved brann, naturskade, skadedyr, hærverk/tyveri, skade på person på sameiets område og lignende. 

Ved evetuell skade er det viktig å gjøre følgende:

  • Meld fra til styreleder umiddelbart
  • Ta bilder av skaden/skadeomfanget for raskere saksbehandling
  • Styreleder vil deretter ta saken direkte med Nemi

NB: Egen innboforsikring må den enkelte beboer selv tegne.

Kontaktperson for Åstad Panorama: Lars Thorsen.

Epost: lars.thorsen@nemiforsikring.no