Parkering

Trangt om plassen!

Vi har nå tilsammen åtte gjesteparkeringsplasser. Fire inne, og fire ute.

I tillegg har vi plass til sykkelparkering ved garasjeinngangen, utefor inngang til nr 15 og nr 17. 

Husk at du ikke må sperre adkomsten til den innenforliggende boden.

Gjesteparkeringsplassene forvaltes av styret etter privatrettslige regler. På disse plassene kan kun våre gjester parkere. Alle sameiere har fått utlevert fem parkeringskort. Et slikt kort skal legges godt synlig i gjestens bil. Styret kan foreta fjerning av feilparkerte biler, for eiers regning og risiko. (Styret har inngått avtale med NAF, som vil besørge nødvendig borttauing). Vær snill å respekter de regler som gjelder, slik at vi unngår de kjedelige konsekvensene av eventuelle borttauinger.

Noen ganger kan det være praktisk for sameiere å benytte en gjesteparkeringsplass for et kort tidsrom. I slike tilfeller er det ikke nødvendig å legge parkeringskortet i bilen. Dette unntaket fra bestemmelsene gjelder altså kun for parkering av kortere varighet.