Endret: 27 nov 2018     Opprettet: 23 mai 2016

PARKERING I VESTRE ÅSTADVEI

RETNINGSLINJER

Bakgrunn

Boligsameiene i Åstadtunet, Åstadryggen og Åstad Panorama har inngått leieavtale med grunneier Ivar Skulestad for bruk av parkeringsområde i Vestre Åstad vei.

Parkeringsområde driftes (snømåking, strøing etc.) av grunneier.

Følgende retningslinjer er utarbeidet for Åstad Panorama:

1. Hovedintensjonen med parkeringsområdet i Vestre Åstad vei er for gjester til beboerne i de 3 ovennevnte sameiene.

2. For beboere som disponerer 2 biler kan området sekundært disponeres for bil nr 2.

3. For å få "fast plass" på gjesteparkeringen må en ha adresse Åstad Panorama.

4. De som har "fast plass" må ha et parkeringsbevis i frontruta.

5. Åstad Panorama disponerer 4 "faste plasser". Resten av plassene skal være disponible for de andre sameiene/besøkende.

6. Opphører leieavtalen med Skulestad, mister sameiene retten til gjesteparkeringen.

7. Langtidsparkering av hengere etc. tillastes ikke. Hengere ol. skal parkeres så langt som mulig ned mot Åstadryggen for å lette måking/strøing.

8. Dersom plassen ikke er måkt (umulig å parkere) eller er full, kan de med "fast plass" parkere på de ordinære gjesteparkeringsplassene, ute og inne.

9. Avskiltede biler får ikke stå over lengre tid, i praksis maks 4 uker.

10. Bruk av parkeringsområdet er tillitsbasert og styret har ikke til hensikt å benytte parkeringsvakter.