Regler for utleie av leiligheter

Eierseksjonssameiet Åstad Panorama

Regler for utleie av leiligheter

Et eierseksjonssameie kan kun unntaksvis ha regler som begrenser retten til fri utleie. Sameiet Åstad Panorama har ingen slike regler, og eier av selveierleilighet står derfor fritt til å leie ut egen leilighet til andre.

Utleie skal meldes skriftlig til styret og til sameiets forretningsfører. (Obos)

Eier plikter å bestille postkasseskilt og sørge for dørklokkemerking. (henvendelse til styret). Utleid leilighet skal også omfatte leilighetens tilhørende parkeringsplass (minst én, hvis eier disponerer flere). Eier er ansvarlig for å informere leietaker om gjeldene regler for bruk av gjesteparkeringsplasser, samt levere nødvendige gjesteparkeringskort til leietaker.

Vedtekter og husordensregler skal følge leiekontrakten, og eier er ansvarlig for at leietakere, hans/hennes husstand og/eller andre personer som gis tilgang til leiligheten eller eiendommen for øvrig, informeres om og følger gjeldende vedtekter og husordensregler. Eier blir erstatningspliktig for enhver skade som følge av overtredelse av husordensreglene eller annen mangel på aktsomhet. Eventuelle språkproblemer er eiers ansvar.

Leiligheter som ønskes utleid skal energimerkes. Eier har ansvaret for å gjennomføre energimerking av leiligheten og presentere energiattesten for leietaker. Energimerket viser leilighetens energistandard og beregnes uavhengig av hvordan de som bor der bruker boligen.

Styret