Sameiets drift og beboeres interesse

Sameiets drift og beboeres interesser ivaretaes og reguleres av Eierseksjonsloven.

Salg av eierseksjoner reguleres av Avhendingsloven