Endret: 24 okt 2016     Opprettet: 4 mai 2011

Velkommen til oss på Åstad Panorama

Her vil du finne informasjon om oss og kontaktpersoner i boligselskapet. I tillegg finner du vedtekter, husordensregler og årsberetning. Vi ønsker å tilrettelegge for at du enklest mulig skal kunne finne informasjon om boligselskapet. Finner du ikke det du søker - send en e-post til styret.

Vi er heldige som får bo i et så vakkert område, men samtidig sentralt, med nærhet til alt vi måtte ønske. Her følger noen forslag til hyggelige turer i vårt nærområde.

(Klikker du på ordene som er skrevet i blått, finner du utfyllende informasjon).

Billingstad

Billingstad ligger mellom Billingstadsletta, Neselva og grensen mot Bærum. På Billingstadsletta lå Slæbende Travbane (1881–1921) før veien kom. Drammensbanen kom i 1872, men Billingstad fikk sin stasjon først i 1919. En pådriver var Inga Falsen Gjerdrum (1863–1934), som har fått sitt navn knyttet til en vei på sørsiden av jernbanen, der det i 1994–95 ble bygd fire boligblokker, skilt ut fra Åstad gård.

Billingstadspennen i bronse fra perioden 600–800 e.Kr. ble rett før 1950 funnet under utgraving i Bekkeveien 5. Den rager blant viktige norske bronsefunn og er utstilt i Oldsaksamlingen i Oslo. Billingstad Vel har utgitt et fyldig jubileumsskrift for perioden 1922–97.

Åstad gård

I forbindelse med arkeologiske undersøkelser på Åstad gård høsten 2008, ble det funnet et nytt løp av et eldre veifar. (hulvei). Fra før av var det kjent både en ødeåker og en hulvei på gården, og det nyregistrerte hulveisløpet må ses i sammenheng med den tidligere registrerte veifaret.

På gården Åstad er det også blitt funnet et tveegget sverd fra eldre jernalder. I nærområdet er det dessuten tidligere funnet bosetningsspor fra jernalderen og en mulig gravrøys. Dette er med andre ord et spennede arkeologisk område med mange spor av menneskelig aktivitet fra jernalderen.

Selve gården Åstad, er nevnt i våre eldste skriftlige kilder fra 1300-tallet. Mulig er gården ryddet allerede i jernalderen.

Kort tur langs Kjærlighetsstien

Mellom Åstadveien og Skustadgata går den idylliske kjærlighetsstien. Foruten den vakre naturen, kan du her, om du er heldig, se både elg, rev, hare og ikke minst rådyr. ( i tillegg til kyrne som beiter på nedsiden av stien). Går du stien frem og tilbake, bruker du ca 45 min fra du går ut av døren

Tur rundt Semsvannet

Fra Åstad kan vi følge en vakker tursti til Semsvannet som ble kåret til Askers tusenårssted. Semsvannet er ca 75 ha stort, 34 m dypt og av fisk er det mest gjedde, abbor og mort. Det finnes også en del ørret og tildels stor ørret, samt røye, sik og suter. Ørekyta kom inn fra Sandungen etter spyling av vannverkets hovedledning, det finnes noe ål, samt kreps som ble satt ut i 1935. Hovedløpet til Semsvatnet er Gupuelva, som faller inn i Semsvatnet ved en 5 m høy foss.

Området rundt Semsvannet og øvre del av Askerelva er vernet. Verneformålet er ”Å bevare det egenartede og vakre kulturlandskapet rundt Semsvannet med de geologiske, botaniske, zoologiske og kulturhistoriske elementer som er med på å gi området dets særpreg”. Området har også stor betydning for friluftslivet, og er en av Askers største utfartssteder. Vannet har en rekke fiskeslag, og det drives oppdrett av ørret i anlegget ved Sem. Det bratte jordbrukslandskapet med store beiteområder, består av gårder som Tveiter, Store Berg og Sem, husmannsplasser som Kølabonn, Mobråtan, Svensrud, Tømmervika, Tangen og Hajem som ble frikjøpt i 1935.

Du bruker 40 min fra Åstad til Semsvann, ca 50 min rundt Semsvann og 40 min tilbake til Åstad. Bilder fra turen kan du finne dersom du velger menyvalget "Fotoalbum" til venstre på siden.

Flott sykkel og trille-tur fra Vestmarksetra

Fra Åstad er det ikke langt til Vestmarksetra en trivelig tømmerbygning, bygget som serveringssted i 1930-årene. Til tross for navnet har det aldri vært noen seter her. Mange av oss benytter Vestmarksetra som startsted for skiturer. Her følger imidlertid et forslag til en sykkeltur. Vi kunne valgt enkleste vei – fra Vestmarksetra til Store Sandungen og tilbake. På nesten flat asfaltvei. Men i stedet blir det både bakker og topper og trillesti og grus. Du får både Semsvannet og Damvann ”på kjøpet”.

Vi starter fra parkeringsplassen nedenfor Vestmarksetra, ved Franskleiv, og sykler den lille kilometeren bort til krysset nord for Furuholmen. Her svinger vi ned til venstre, vi passerer Furuholmen og Gupu – og 150 høydemeter lavere er vi framme ved Semsvannet. Vi følger Semsvannets sørlige bredd, og helt i vest tar vi så fatt på lia opp mot Tveitersetra. Vi anbefaler en rast på dette flotte utsiktspunktet.

Vi er oppe i 370 meters høyde når vi begynner ”nedtrillingen” mot Store Sandungen, Vestmarkas største vann (319 m.o.h.). I krysset i nordøst kunne vi nå tatt til høyre, og kommet direkte tilbake til Vestmarksetra. Men i stedet drar vi videre nordover, på vestsiden av Haveråsen, opp til Damvann. Vi er nesten oppe i 400 meters høyde før vi kommer fram til vannet.

Like sør for Damvann går det trillesti mot øst – denne leder oss til skogsbilveien forbi Jongsmyr og ned til ”hovedveien” mot Vestmarksetra. Nå har du 2,6 kilometer på lett asfaltvei framfor deg, og du er dermed tilbake der du startet.

God tur!

Vestmarka er vår nærmeste nabo. ikke minst om vinteren.