Endret: 22 feb 2018     Opprettet: 31 jan 2018

Står fast i heisen?

Følgende personer fra sameiet har nå fått opplæring i "hvordan evakuere personer ut" ved en heisstans. Står du fast i heisen, ring en av følgende mobilnr.: 

Nr 13: Per Kristian Moe         mobil 918 41 857

           Hans Erik Grimsrud    mobil 952 78 515

           Viggo Liberg               mobil 416 40 064

Nr 15: Trond Evensen           mobil 907 25 304

Nr 17: Jan Tønseth               mobil 908 39 840

           Leif W. Løchen           mobil 907 23 248

Anmodning om å benytte heis-alarmen etter kl. 23.00

Vennlig hilsen styret